Hệ thống website quản lý tài khoản MuOnline - VWebMU.COM!
Quản lý tài khoản - MUVNSS6.NET | GoldMU.Net

Đăng ký

Tên đăng nhập
Mật khẩu Game
4-10 ký tự
Mật khẩu Web
Mặc định giống mật khẩu Game cho tiện đăng ký tài khoản. Bạn có thể thay đổi mã Web sau khi đăng ký thành công
Câu hỏi bí mật
Câu trả lời
7 số bí mật
Số điện thoại
Phải là số điện thoại thật, dùng để lấy mã ưu tiên, bảo vệ tài khoản bằng số điện thoại.
Mã xác nhận
 
 

Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?